Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju un izglītojamo likumisko pārstāvju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē (aktualizēta 16.06.2023.) šeit

Nolikums (aktualizēts 27.07.2023.) šeit

Attīstības plāns 2024.-2028. gadam šeit

Pašnovērtējuma ziņojums šeit

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi (aktualizēti 07.02.2024.) šeit

Iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti 10.05.2024.) šeit

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība šeit

Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos pasākumos (aktualizēta 01.11.2023.) šeit

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs (aktualizēta 10.11.2023.šeit 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem (aktualizēta 20.03.2024.) šeit 

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai (aktualizēta 02.01.2024.) šeit

Atbalsta grupas noteikumi (aktualizēti 02.01.2024.) šeit 

 

Jaunākās ziņas:
Informācija par skolēnu uzņemšanu 1. klasēs 2024./2025. mācību gadā
Pievienots: 27.02.2024, 12:44

Skolēnu apliecības
Pievienots: 19.10.2023, 10:25

1. septembra kārtība
Pievienots: 15.08.2023, 14:43

Jaunākā galerija: