Projekti 
Jelgavas 4. sākumskolas dalība projektos, atbalsta programmās, konkursos un pētījumos 2019./2020. mācību gadā
 1. ESF projekta darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsts mērķa (turpmāk- SAM) 8.3.2. programma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs);
 2. ESF projekta SAM 8.3.4. darbības programma “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”;
 3. ESF projekta SAM 9.2.4. “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” darbības programma “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums” (organizē Veselības inspekcija);
 4. Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekts (īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra);
 5. “Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un aprūpei: TOY metodes iekļaušanai” (projektu īsteno Izglītības iniciatīvu centrs);
 6. “Sporto visa klase”( projektu īsteno Latvija olimpiskā komiteja);
 7. „Junior Achievement- Young Enterprise Latvija” ekonomiskās izglītības mācību programma;
 8.  Konkurss pedagogiem “Laiks iespējām” (organizē Jelgavas pilsētas dome);
 9.  Konkurss “Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes gada balva ‘’Zelta Grauds-2018” ” (organizē Jelgavas pilsētas dome);
 10. „Draudzīga skola” (organizē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija);
 11. „Bērnu žūrija” (organizē Valsts Kultūrkapitāla fonds);
 12.  Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS (organizē Latvijas Universitāte);
 13. „Skolas piens un Augļi skolai” (organizē Lauku atbalsta dienests);
 14.  „MINIPHANOMENTA” metodikas apguve (organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru);
 15.  Čempionāts “Latvijas basketbola savienība NBA Junioru Līga”.
Jaunākās ziņas:
Skola lepojas
Pievienots: 17.09.2019, 14:43

Lepojamies
Pievienots: 06.03.2019, 12:19

Lepojamies
Pievienots: 05.03.2019, 15:28

Jaunākā galerija: