Par mums > Kontaktinformācija
Jelgavas 4. sākumskola

ADRESE: Pulkveža O. Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001

DIREKTORE: Agita Lundberga, Tālr. 63024449

e-pasts: 4ssk@izglitiba.jelgava.lv

Fakss: 63024449

Sekretāre: Tālr. 63022236

Direktores vietnieces izglītības jomā: Tālr. 63021516

Direktora vietnieks adminstratīvi saimnieciskajā darbā: Tālr. 63027774

Sociālais pedagogs Tālr. 63024783

Skolas medicīnas darbinieks - māsa: Tālr. 63084535

Bibliotēka: Tālr. 63084534

Ēdnīca: Tālr. 28229573

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

2021./2022. mācību gadā

 

Pieņemšanas laiki

Tālrunis

Kabinets

Direktore

Agita Lundberga

Pirmdienās 16.00 – 17.00

63024449

63022236

sekretāre

112.

Direktora vietniece izglītības jomā 1.-3.klasēm

Aija Kuķalka

Ceturtdienās 8.00 – 9.00

63021516

115.

Direktora vietniece izglītības jomā 4.-6. klasēm

Daiga Kravale

Trešdienās 8.00-10.00

63021516

116.

Direktora vietniece izglītības jomā

Ginta Upīte

Otrdienās 8.00-10.00

63021516

115.

Direktora vietniece izglītības jomā

Rolita Patmalniece

Piektdienās 8.00-10.00

63021516

115.

Direktora vietniece izglītības jomā

Dina Bulderberga

Trešdiena 8.30 -10.00

Ceturtdienās 13.30 -15.00

63024783

117.

Sociālais pedagogs

Renāte Ivanova

Irēna Buķevica

Pirmdienās 8.00-9.00

Piektdienās 8.00 – 9.00

63024783

117.

Psiholoģe

Inita Oļeņiča

 

Otrdienās 8.00 – 10.00

26474201

319.

Psiholoģe

Tatjana Hrustaļova

 

Trešdienās 8.00-10.00

27151052

320.

Speciālais pedagogs

Anna Silantjeva

 

Pirmdienās 13.30 – 15.00

29548586

306.

Karjeras izglītības pedagogs

Agnese Upmane

 

Otrdienās 12.00-14.00

63084534

215.

Logopēde

Irēna Šeļegova

 

Otrdienās 8.00-10.00

63022236

sekretāre

 

106.

Bibliotekāres

Anda Klovāne

Mārīte Kreitenberga

 

Darba dienās 8.00 – 16.00

63084534

216.

Medmāsa

Anna Šmitmane

Darba dienās 8.00 – 16.30

Pusdienu pārtraukums

12.00-12.30

63084535

107.

Sekretāre

Ligita Ķerus

Darba dienās 8.00 – 16.30

Pusdienu pārtraukums

12.00 – 12.30

63022236

 

113.

 

Jaunākās ziņas:
Informācija vecākiem!
Pievienots: 11.05.2022, 13:58

Informācija vecākiem!
Pievienots: 03.05.2022, 08:35

Atvērto durvju dienas!
Pievienots: 07.04.2022, 13:05

Jaunākā galerija: