Par mums > Pedagogi
Skolas vadība un skolotāji

Lundberga Agita

Skolas direktore

Kravale Daiga

Direktora vietnieks izglītības jomā

Kuķalka Aija

Direktora vietnieks izglītības jomā

Parafjanoviča Olga

Direktora vietnieks adminstratīvi saimnieciskajā darbā

Patmalniece Rolita

Direktora vietnieks izglītības jomā, informātikas skolotāja

5.a klases audzinātāja

Upīte Ginta

Direktora vietnieks izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja

Bulderberga Dina

Direktora vietnieks izglītības jomā, mūzikas skolotāja

5.e klases audzinātāja

Anzenava Ingrīda

Sporta skolotāja

Anzenavs Markus

Sporta skolotājs

Bahromkina Aiga

Sākumskolas skolotāja,

2.g klases audzinātāja

Bergmane Inese

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,

4.b klases audzinātāja

Bērziņa Ieva

Kristīgās mācības un vācu valodas skolotāja

6.a klases audzinātāja

Bluzmane Oksana

Matemātikas skolotāja,

6.e klases audzinātāja

Blūma Daina

Sporta skolotāja

Buķevica Irēna

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Sociālais pedagogs

1.f klases audzinātāja

Dūmiņa Aiga

Sākumskolas skolotāja,

3.d klases audzinātāja

Eberte Sarmīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,

4.a klases audzinātāja

Fiļimonova Mārīte

1.c klases audzinātāja,

Pedagoga palīgs

Gudone Natālija

Sākumskolas skolotāja,

1.b klases audzinātāja

Hāze Ilze

Vizuālās mākslas skolotāja,

6.b klases audzinātāja

Hrustaļova Tatjana

Izglītības psihologs

Ivanova Ingvilda

Dabaszinību skolotāja,

6.d klases audzinātāja

Ivanova Renāte

Sociālais pedagogs

1.e klases audzinātāja

Jablonska Karina

Angļu valodas skolotāja

Jubalte Dace

Sākumskolas skolotāja,

2.a klases audzinātāja

Karele Ieva

Interešu izglītības skolotāja

Katajeva Ilze

Dabaszinību skolotāja,

6.f klases audzinātāja

Kirfa Kristīne

Sākumskolas skolotāja

1.g klases audzinātāja

Klovāne Anda

Sākumskolas skolotāja un bibliotekāre

Koha Inese

Latvijas vēstures un Pasaules vēstures skolotāja

Kraule Santa

Sākumskolas skolotāja

1.d klases audzinātāja

Kreitenberga Mārīte

Ētikas skolotāja un biblotekāre

6.d Latviešu valodas skolotāja

Krūmiņa Iveta

Sākumskolas skolotāja,

1.a klases audzinātāja

Kukare Aleksandra

Matemātikas skolotāja

4.e klases audzinātāja

Kuprēviča Ilze

Sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja,

2.b klases audzinātāja

Laganovska Sanita

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,

3.b klases audzinātāja

Lapiņa Dzintra

Angļu valodas skolotāja

Lasmane Eva

Matemātikas skolotāja

Lazda Andra

Angļu valodas skolotāja

Lipāne Inga

Krievu valodas skolotāja

4.d klases audzinātāja

Līce Zikmane Iveta

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Līdaka Skaidrīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,

4.c klases audzinātāja

Medaine Kaiva

Sākumskolas skolotāja,

2.d klases audzinātāja

Mocebekere Vaira

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Nereta Jadviga

Skolotāja palīgs,

1.d klases audzinātāja

Oļeņiča Inita

Izglītības psihologs

Ornicāne Anita

Sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja,

2.c klases audzinātāja

Ozoliņa Agnese

Sākumskolas skolotāja

3.c klases audzinātāja

Ozoliņa Agnese

Sākumskolas skolotāja,

1.e klases audzinātāja

Paulušenko Laura

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,

1.f klases audzinātāja

Pekša Uģis

Informātikas, datorikas skolotājs

6.c klases audzinātājs

Poga Sarmīte

Sākumskolas skolotāja,

1.b klases audzinātāja

Priede Dagnija

Sākumskolas skolotāja,

3.e klases audzinātāja

Prule Vita

Angļu valodas skolotāja

Pugeja Kristīne

Angļu valodas skolotāja

5.a klases audzinātāja

Pundure Sandra

Sākumskolas skolotāja,

1.c klases audzinātāja

Punga Inese

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Rozīte Īra

Vizuālās mākslas skolotāja,

5.f klases audzinātāja

Rusina Zane

Informātikas, datorikas skolotāja

3.f klases audzinātāja

Sakne Santa

Mūzikas skolotāja

Sēja Dina

Sociālo zinību skolotāja,

5.d klases audzinātāja

Sidoruka Anastasija

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Silakalna Gunta

Sākumskolas skolotāja,

2.e klases audzinātāja

Silantjeva Anna

Speciālais pedagogs

Siliņa Amanda

Teātra mākslas skolotāja

Siņavska Aleksandra

Krievu valodas skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Skrastiņa Alda

Interešu izglītības skolotāja,

Teātra mākslas skolotāja

Skrastiņa Vita

Angļu valodas skolotāja,

6.c klases audzinātāja

Skujiņa Guna

Interešu izglītības skolotāja,

Vizuālās mākslas skolotāja.

Spiridonova Ingrīda

Interešu izglītības skolotāja

Mūzikas skolotāja

Staļģevica Kristīne

Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Šeļegova Irēna

Skolotājs logopēds

Šprenka Pārsla

Skolotājs logopēds

Tomase Aiga

Angļu valodas skolotāja,

5.c klases audzinātāja

Upmane Agnese

Pedagogs karjeras konsultants

1.a klases audzinātāja

Vasjatkina Violeta

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja

4.f klases audzinātāja

Veigulis Matīss

Mūzikas skolotājs

Veilande Ina

Sākumskolas skolotāja,

1.g klases audzinātāja

Zajankovska Ilze

Pirmsskolas skolotāja

Zenfa Agnese

Sākumskolas skolotāja

3.a klases audzinātāja

Zuika Dace

Sākumskolas skolotāja,

2.f klases audzinātāja


 

Jaunākās ziņas:
Informācija vecākiem!
Pievienots: 11.05.2022, 13:58

Informācija vecākiem!
Pievienots: 03.05.2022, 08:35

Atvērto durvju dienas!
Pievienots: 07.04.2022, 13:05

Jaunākā galerija: