Skolēniem un vecākiem > Stundu laiki
2019./2020. mācību gada stundu laiki

Stundu laiki

830 – 910

920 – 1000

1010 – 1050

Pusdieno 1.klases un 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e klases

1110 – 1150

Pusdieno 3.klases un  2.f, 4.a, 4.b, 4.c klases un 5.c klase

1210 – 1250

Pusdieno 4.d, 4.e, 4.f, 5.klases (izņemot 5.c) un 6.klases

1320 – 1400

1410 – 1450

1500 – 1540

Saraksts spēkā no 2019.gada 4.septembra.