Par mums > Skolas padome
Skolas padomes sastāvs 2020./2021.mācību gadā.
N.p.k. Vārds, Uzvārds Amats padomē Pārstāvētā klašu grupa
1. Kristīne Kalniņa padomes vadītāja 6.klase
2. Karina Laščenko padomes locekle pirmsskola
3. Evika Kaufelde padomes locekle 1.klase
4. Ieva Ķikule padomes locekle 2.klase
5. Elīna Kuķalka padomes locekle 3.klase
6. Ilva Mieze padomes locekle 4.klase
7. Linda Spalva padomes locekle 5.klase
8. Agnese Zenfa padomes locekle pedagogs
9. Ginta Upīte padomes locekle pedagogs
10. Amanda Siliņa padomes locekle pedagogs
11. Valērija Vizbule padomes locekle skolēns
12. Evelīna Eva Vidiņa padomes locekle skolēns
13. Ritvars Kuciņš padomes loceklis skolēns

 

   
   

 

Skolas padomes sēdes
   
 
2021.gada 20.maijā tiešsaistē notika skolas padomes sēde.
 
Darba kārtībā:
 
1. Jelgavas 4. sākumskolas padomes jaunā sastāva apstiprināšana.
2. Padomes darbības tiesiskie pamati.
3. Padomes darba labie piemēri.
4. Skolēnu dienasgrāmatas (dienasgrāmatu papīra formātā lietderība).
 
​Pieņemtie lēmumi:
 
1. Ierosināt 2021./2022. mācību gadā 1.-3. klašu skolēnus nodrošināt ar
dienasgrāmatām papīra formātā, 4.-6. klašu skolēniem noteikt e-dienasgrāmatu
lietošanu.​
2. Ierosināt ņemt vērā 4.-6. klašu skolēnu pieprasījumu gadījumos, kad skolēns
izvēlas lietot dienasgrāmatu papīra formātā.
 
 
​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga
Tālrunis 63024449
 
2020.gada 28.aprīlī attālināti notika skolas padomes sēde.
 
 
Darba kārtībā:
 
1. Izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu saraksta
izglītības programmas īstenošanai 2020./2021. mācību gadā izvērtēšana.
 
Pieņemtie lēmumi:
 
1. Apstiprināt izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību piederumu
sarakstu izglītības programmas īstenošanai ​un ievietot to skolas mājas lapā.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

2020.gada 25.februārī notika skolas padomes sēde.
 
 
Darba kārtībā:
 
1. Kompetencēs balstīta izglītības satura un pārmaiņu ieviešana izglītības iestādē.
2. Izglītojamo dienasgrāmatu 5. un 6. klasēs lietderība un alternatīvi risinājumi.
3. Izglītības iestādes atbildība bezmaksas izglītības principa īstenošanā un
iespējamā darbība izglītojamo nodrošināšanai ar izglītības programmas
apguvei nepieciešamajiem mācību piederumiem.
 
Pieņemtie lēmumi:
 
1. Izglītības iestādes padomē izvērtēt un saskaņot pedagogu izveidoto izglītības
programmas īstenošanai izglītojamajiem nepieciešamo individuālo mācību
piederumu sarakstu.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

 

 

2019.gada 12.februārī notika skolas padomes sēde.

 

Darba kārtībā:

  1. Jelgavas 4.sākumskolas padomes noteikumu jaunās redakcijas apstiprināšana.
  2. Jelgavas 4.sākumskolas padomes vadītāja vēlēšanas.
  3. Jelgavas pilsētas skolu tīkla optimizācijas jautājumi.
  4. Spēle "Cendama"un tās drošibas aspekti.

Pieņemtie lēmumi:

  1. Ievēlēt par Jelgavas 4.sākumskolas padomes vadītāju Kristīni Kalniņu.

​Informāciju sagatavoja Agita Lundberga

Tālrunis 63024449

Jaunākās ziņas:
2021./2022. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiki
Pievienots: 30.07.2021, 09:51

Mācību piederumu saraksts!
Pievienots: 01.06.2021, 13:50

Sveicieni
Pievienots: 08.05.2021, 09:23

Jaunākā galerija: