Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 4.sākumskola" nolikums ( Aktualizēts 17.12.2020.) ( šeit )

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam ( šeit )

Pašnovērtējuma ziņojums - 2020 ( šeit )

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība skolā ( Aktualizēts 16.09.2020. ) ( šeit )

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi ( šeit )

Iekšējās kārtības noteikumi Nr. 5 (Aktualizēts 17.03.2021.) ( šeit )

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā Nr. 1 ( šeit )

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs Nr. 4 ( Aktualizēts 22.01.2021.) ( šeit )

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem Nr. 1 ( šeit )

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai Nr. 1 ( šeit )

Kārtība, kādā organizē projektu nedēļu Nr. 1 ( šeit )

Skolas rīcības plāns Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Nr. 2 ( Aktualizēts 19.11.2020.) ( šeit )

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.mācību gadā Nr. 4 (Aktualizēts 05.02.2021.) ( šeit )

Kārtība, kādā organizē klātienes ārtelpu nodarbības Nr. 1 ( šeit )

 

Jaunākās ziņas:
2021./2022. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiki
Pievienots: 30.07.2021, 09:51

Mācību piederumu saraksts!
Pievienots: 01.06.2021, 13:50

Sveicieni
Pievienots: 08.05.2021, 09:23

Jaunākā galerija: