Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju un izglītojamo likumisko pārstāvju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē (aktualizēta 16.06.2023.) šeit

Nolikums (aktualizēts 27.07.2023.) šeit

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam šeit

Pašnovērtējuma ziņojums šeit

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi šeit

Iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti 16.06.2023) šeit

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība šeit

Kārtība, kādā nodrošina izglītojamo drošību skolā un tās organizētajos pasākumos (aktualizēta 15.11.2022.) šeit

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs (aktualizēta 09.06.2022.šeit 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem (aktualizēta 16.06.2023.) šeit 

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai šeit

Atbalsta grupas noteikumi šeit 

 

Jaunākās ziņas:
Sēņu diena
Pievienots: 19.09.2023, 13:36

Uzsākot jauno 2023./2024. mācību gadu
Pievienots: 06.09.2023, 09:01

Piecas lietas ko jautāt bērniem
Pievienots: 06.09.2023, 08:56

Jaunākā galerija: