Par mums > Normatīvie dokumenti
Normatīvie dokumenti:

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība izglītības iestādē ( šeit )

Nolikums ( šeit )

Kārtība izglītības procesa organizēšanai un drošibas principu ievērošanai izglītības iestādē 2021./2022. mācību gadā ( šeit )

Attīstības plāns 2021.-2023. gadam ( šeit )

Pašnovērtējuma ziņojums - 2021 ( šeit )

Jelgavas 4. sākumskolas padomes noteikumi ( šeit )

Iekšējās kārtības noteikumi ( šeit )

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana pirmsskolā ( šeit )

Izglītojamo mācību sniegumu vērtēšanas kārtība 1.- 6.klasēs ( šeit )

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos skolā un informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus, pašvaldības un valsts iestādes par izglītojamo neattaisnotajiem skolas kavējumiem ( šeit )

Kārtība izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanai un izglītības programmas apguves individuālo mācību plānu izstrādei un īstenošanai ( šeit )

Atbalsta grupas noteikumi ( šeit )

 

Jaunākās ziņas:
Pievienots: 13.10.2021, 16:29

Svarīga informācija!
Pievienots: 11.10.2021, 14:55

Informācija par siekalu “pūlinga” testa veikšanu 1.-6. klašu skolēniem
Pievienots: 05.10.2021, 14:48

Jaunākā galerija: