Par mums > Izglītības programmas
Skola īsteno trīs izglītības programmas
  • Pamatizglītības 1.posma (1. - 6. klase) programma
  • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Pirmsskolas izglītības programma
  • Pamatizglītības pirmā posma programma

 

 

 

  • Mācību literatūras saraksts izglītības programmu īstenošanai